-f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3esloten wordt het schrijven te stellen in handen iran den Dir.v.Gem.werken met opdracht het College :en spoedigste van bericht te dienen onder overleg- [ng van de overigens door de Ged.Staten gevraagde gegevens van eenifeesloten wordt als prijs een groote zilveren gemeent aaktour-1Iraedaille ter beschikking te stellen. )e heer Krieken is bereid te handelen overeenkomstig |aet advies van den Burgemeester en stelt een nader schrijven van de heeren v.d.Linden c.s. aan het Col- Lege in het vooruitzicht. - a^Lc. uil' 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 316