Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 618 JJ.v.d.Linden, architect, te Amsterdam de leiding van de bespreking op zichl wil nemen verklaart deze zich daartoe! bereid vraagt te mogen vernemen op welke wil ze verdere besprekingen kunnen worde/ gevoerd, met betrekking tot de verka-| veling van de buitenplaats "Colenso",!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 317