NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.2193 9 Tegenwoordig de Heeren ybaa3?geaeeBt-er I).,A.deBrm.an....eïi...E.,.j;.,.er.a.s.ll.X.e..,.y/e.th.o.ud.e.r.s... Secretaris J..«.Cf..« A.».I3.a,X e&b.Uü.g..» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers6.1.9. t/m .656 Afd. IAfd. II Uitgevoerd Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 320