Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 619 Insp.v.Politie 620 Oir.v.Gen.werken 621 622 623 624 625 .Doorduyn, Koren- veg 6, Soest fa.Willink en De RaadNieuwe Haven 348A,Den Haag fa.J.C.J.Khegt en Zonen te A'dam •Jhr,C,M.v.d.Bran- deler,Birkstr,52a Soest Woningbureau "Holland-Indië" Korte inhoud zendt rapport met betrekking tot eenl 3eslo1 tweetal honden, welke gevaar opleve-1 sciiri; ren voor het publiek dat van den ope«hond r. baren weg gebruik maaktF loopt bericht naar aanleiding van het ver zoek van A.II.van Niekerk om de voor-l vaarden te mogen vernemen voor den aanleg van weg no.217 (verbindingsweg! tusschen Yerl.Postweg en '/eg)De Dir .v.Gem.werken schrijven van 10 Mei 1939 der rapport uit. Verl .School-I brengt bijl nr1407 na-| Beslot ten, c I confoi moet s voegd Ver gui- nevens /raagt vergunning voor het oprichten van een brood- en banketbakkerij en iet daarin plaatsen van een heetelucll iven, alsmede van een tweetal electrcj fiotoren van resp.2^ en P.K. dienen! oor de aandrijving van een deegkneei' hachine en een oliestookinrichting, :.n het perceel sectie G nr.4153» ge legen aan de Den Blieklaan hoek 1e leeserlaantjeDoor den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v.Gem.werken wordt gunstig] advies uitgebracht. vraagt toestemming om een glas-reclsMOp het mebord, groot 400 x 75 c.M., te mo-:Bvies v gen aanbrengen boven de étalage van 12/13. perceel Soesterb.straat 24. De Dir. v.Gem.werken brengt gunstig advies uit zendt antwoord op het schrijven van Beslot burgemeester en wethouders dd.24 I een ve April j.1. 4e afd.no. 1780 betreffendf||via de verzekeringen. vraagt toestemming voor het plaatsen van een schutting op perceel sectie C no.1985. De Dir.v.Gem.werken brengt gunstig advies uit. verzoekt koopprijs op te geven van het bouwterrein, gelegen aan den hoek Pelikaanweg-Zwaluwenweg, generf als no.26 en groot 820 M2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 321