Hhotp i/}a. %.Wjj eenng ESLISSING Aanmerkingen .g tot eenl Besloten wordt aan G.Reyerse en D.Radstok een aan- 2 r opleve-B schrijving te zenden ex art.47 der A.P.V. dat hun n den opejflhond moet worden vastgelegd of, indien het dier los- ll"a- loopt, gemuilkorfd. het ver-B Besloten wordt aan den heer van Niekerk te berich- de voor-||ten, dat hij den weg, voorzien van verharding etc. oor den flconform de exploitatieverordening, aan de gemeente indingswesBaoet afstaan. Het ontwerp schrijven hiernevens ge- rl.School.||voegd wordt goedgekeurd, rengt bij r.1407 na-I l? JU. V i pa. Vergunning wordt verleend, conform het ontwerp hier- Inevens gevoegd. P2 v Op het verzoek wordt gunstig beschikt conform het ad vies van den Dir.v.Gem.werken van 5 Mei 1959 nr. 12/13. - V lAi. Besloten wordt bij elk geval van het afsluiten van een verzekering afzonderlijk te bepalen, of deze via den heer Benschop zal worden aangegaan. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. *(s. Besloten wordt te vragen, wat men hier wil bouwen. -<a ontvangst van het antwoord, dat hier geen winkels -uilen worden gebouwd, zal bericht worden, dat de prijs gesteld wordt op 2,75 per M2 i, 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 322