Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 635 634 635 Weth. Gasille Secretaris Voorzitter 636 Dir.Gem.werken verzoekt in zijn kwaliteit van Voorz: ter van het Soester Natuurbad machti ging voor aankoop van 100 strandstoel voor het natuurbad voor 2,60 per s tachtig vraagt machtiging om het kohier vanjjachtig straatbelasting met bijkomende werken te laten inschrijven en berekenen doo K.Boerstra voor 40,=. deelt mede op Woensdagmiddag 10 Mei een bespreking te hebben gehad met hé bestuur der Engendaalschool over den aanbouw van een lokaal ten behoeve va die school. De aandacht wordt er op j vestigd, dat eenige bestuursleden gaa ne een groot teekenlokaal zouden zie: aangebouwd in plaats van een gewoon lokaal. Omtrent de mogelijkheid van doelden aanbouw is een onderzoek beti fende de finantieele gevolgen toegeze Naar aanleiding van het vorenstaande deelt Weth.Gasille mede op Donderdag dezer een bespreking te hebben gehad met den Insp.L.Q. en den heer Geldof van de Bouwinspectiedie den bouw va een gewoon leslokaal goedkeurt, doch zich met den bouw van een groot teekei lokaal niet vereenigen kan. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld1 de noodige teekeningen en adviezen. Beslote pan een paakt elet o 2 Mei ios.2/5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 325