BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van Voorzj Machtiging hiervoor wordt verleend, >ad machti irandstoels ,60 per hier van Machtiging hiervoor wordt verleend, nde werken ekenen dot g 10 Mei j had met h« over den behoeve va dt er op T sleden gaa ouden zien n gewoon beid van rzoek betr en toegeze enstaande Donderdag oen gehad er G-eldof en bouw va irtdoch root teeke besloten wordt mede te deelen, dat tegen den bouw ran een groot teekenlokaal bezwaar zal worden ge naakt enige ver' ergezeld i Iviezen. G-elet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. (12 Mei 1939 nos.60 en 63 wordt besloten de aanvragen tos.2/522 en 2/524 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 326