NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.6.....;»,ei A'.A*4.e-d.ruijn en hsille .«ethpuders 6.5.1 v.u Tegenwoordig de Heeren Secretaris 6.*.A.*33TGn.bu3rg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IV: Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 328