Volg num mer 651 .Jat urn nor te inhoud Afzender of voor steller le Voorzitter. brengt in bespreking het nog altijd onafgedane voorstel van de heeren raadsleden btroband en ïhijssen en v.a.Ven net betrekking tot herreor ganisatie van den dienst van U-emeeri te werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 333