«ytr. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 20g altijd 3 lieer en .jssen en t herreor s^an Ge me en- la eenige bespreking wordt aan den wethouder van Gemeentewerken verzocht een advies uit te brengen ean de hand van de overzichten ingezonden en nog in te zenden door den directeur van Gemeentewerken voo wat betreft de werkzaamheden welke dagelijhs uour heija pn zijn personeel worden verricht. Ie Secretaris zal hebben zorg te draden dat de nog niet gezonden overzichten spoedig aan den wethouder florden ter hand gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 334