NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN19193 Tegenwoordig de HeerenMr.~.W...A.,J.»Yisser..,.b:urgsme.e.s.tfir B..A.»d.e....Br.ui.;j.n. ....eu...K-.J.<..aasille..,:*v.e.tliQUd.er.s.. Secretaris J.-..G..A..J3.a.t.eiXDur.(; Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers6.52t/m.66.0. Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIIdXAfd. IV tb-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 336