'iPlk'1- BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen ontwei!Het ontwerp wordt aldus vastgesteld, iweg n ver.l vooil kerij sectiel len vel Kennisgenomen. Met den inhoud van deze brieven zal an de Jrekening worden gehouden, en te Laats öben «iet college besluit zijn medewerking te verleenen, inspeldat alhier v-or deze inenting kosteloos gelegenheid Dr.RujBwordt gegeven, het i in- ir ted cA!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 340