NOTULEN BURGEMIESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.3193 9 Tegenwoordig de Heeren C...J...Yiss.erbrarge^ees't-er D..A...de....Br.ui..g.n-eja ...H*J.┬╗Gasille-rw-e^h-ou4ea?s-* Secretaris JGr... A...Batenb.'UX^.. Afwezig t/m.6.86. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 342