r cAr. ï- I ;e de encils van de 'rukke- t 2e oor hel bt ena: 9, 10 uitbe- Verot illen esterb te ver- el 7, n, op 17, lj e van huis op een kererl ceel der ut rent Ivlei n in t be- ele- aitrent Mei Besloten wordt deze vergoeding voor overwerk aan de jetreffende politie-ambtenaren uit te betalen. BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen Besloten wordt den Secretaris te machtigen de benoo- igde stencils gedurende 1939 te betrekken van de N.V. Berste Soester Electrische Drukkerij. Besloten wordt den raad voor te stellen aan genoemde V+CxA. personen over het 2e halfjaar 1939 restitutie van lit recht te verleenen. /Yw. S~2 Ontheffing van deze bepalingen wordt verleend conform o iet advies van den Dir .v.G-em.werken van 12 Mei 1939 L tir4/4 besloten wordt te berichten dat aansluiting op de ioleering niet kan worden toegestaan. IS cM, ti- A(. besloten wordt te berichten, dat bijzondere belangen :ich hier niet voordoen, doch dat voor de uitvoering verleg dient gepleegd te worden met den Directeur (fan Gemeentewerken. s JU. v ii f jj'P beide verzoeken wordt afwijzend beschikt, conform e adviezen van den Dir.v.Gem.werken en den Inspecteur an Politie K

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 346