u.\ /fa*- tz/Z/Xs 3U- /ZU.'z/if- besloten wordt een voorschot ad 1700,= te verleenen. Aldus wordt besloten Aangezien het maximum der vergunningen is bereikt, v/ordt de gevraagde vergunning geweigerd. Besloten wordt adressant te berichten dat tot verkoop1 JU, van dit perceel grond niet zal worden overgegaan. i k Ujkt {Besloten wordt dit stuk grond tegen den prijs van 2,75 per M2 in koop aan te bieden. Aangezien deze verkoop geschiedt in afwijking van het verkavèlingsplan wordt besloten dezen verkoop bij den raad voor te brengen indien bevestigend antwoord van het woningbureau ontvangen is. I> m V z. boomenBSesloten wordt adressant te berichten dat na betaling jl j l de Ide kosten ad 5,= de 2 boomen zullen worden verwij- 1*' lyav. j in de rrken bij ,1405. )ntwerp| /ordt ie er 'okken I l. gend •iet II i MihisJ ipitaal in e«§ >ekt t 5 luit deze ïting laerd {Besloten wordt den raad voor te stellen den heer A. jBult tot plaatsvervangend lid van het stembureau in llistrict III te benoemen. X1 pen desbetreffend voorstel zal aan den raad worden Igedaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 348