NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.2.6....Me.i Afwezig 6 dl Afd. IV Afd. Tegenwoordig de Heeren l A..*.d v' i. Q x .*.*.2 ^nï:'.ar; s t n r Secretaris Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 352