'T lef- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het .g van zand thef- rw aar-1 .et de beplanl ing of de aaij zicht uit ge-I gesloten wordt ontheffing te verleenen onder de voorwaarde dat door adressant de taluds ,/regelmatig jaet de afgraving worden aangelegd en beplant op een (zoodanige wijze, dat verzakking of verschuiving van den grond van de aangrenzende perceelen volgens in- jicht van nurgemeester en vVetnouders uitgesloten nioet worden geacht.^ van 1 op 1 en tot op een af- Ittand van 1 meter van de erfafscheiding. t ver-||(jp het verzoek n 51 Brapport van t ter-Hkx>ril 19 59 no tie Hi wordt afwijzend .Directeur van 13>95 bescnikt conform het Gemeentewerken van u en [Besloten wordt deze bescheiden ter kennis te brenge fan den fiaad /A over 15J .b.c. ing val de "tc| tege- wordeiBesloten wordt aan de vereeniging b.EG.vrijstelling t ver- van betaling van drie maanden huur te verleenen en vrijste daartoe het noodige te verrichten, i dat ióht van fc boes- hand ig wor- ;or de- i. lier- den ferzoei| m de besloten wordt aan de hoofden van dienst mededeelin|j y A te doen de benoodigde handdoeken te betrekken van Pe stichting "Het boester Natuurbad." - Oj f l/J-/ elet op het advies van houw- en Woningtoezicht, no >5, wordt besloten de aanvrage no.1/15ö7 in te will fen. /'yj flop

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 354