NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN..Mei193 9 A..ie.....ii.iu4ii ...en.d ...Gas.llXe..v/et.M.o.ud.exs. Secretaris Bsi.e.ö.b.iAjg. ïy pvdW Tegenwoordig de Heeren B.liX.ge.üJ.e.e.S.t.e r Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers d.9.3 Uitgevoerd Afd. Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 356