BESLISSING Afo'eeling en No. Aanmerkingen jüesloten wordt adressant aan te wijzen voor deze iveranties over 1942. le- jjesloten wordt toestemming voor deze getimmerten te ccAcJL. veïleenen onder voorwaarde, uat zoodra zulks mogelijk zal zijn, deze worden gesloopt. iBesloten wordt aan deze woningbouwvereniging een [aanschrijving te zenden, conform net advies van den llirectear van Gemeentewerken van 22 Mei 1999 no 19/20. dat I Besloten wordt geen medewerking te verleenen in een |A -ng op |8wÜziging van het uitbreidingsplanals door adres- (s; ;gen voorgesteld, conform het advies van den nirec- »lijk teur van Gemeentewerken van 29 Mei 1999 no.40/9' op wiel de ian zijn| ,an. n bretij trijveri' nader 1410. geen t ver- inen- op he*l I-Besloten -wordt aan het bestuur van het neemraadschap "te berichten conform het ontwerp schrijven niernevens gevoegd lA «Ai. [-Besloten wordt aan G.Huttenberg geen ontheffing te verleenen conform het advies van den .directeur van Gemeentewerken van 29 Mei 1999 no.1995* y L OP lA £t/ V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 360