'f, 9'- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt toestemming hiervoor te verleenen on der de vooiwaarden, genoemd in het advies van den directeur van (Gemeentewerken van 24 Mei 1959, no 29/10- rtangezien het voorstel tot ruiling reeds aan C.de Jong is kenbaar gemaakt, zal diens bericht woruen af ge wa ent Indien de oong voornoemd op dit voorstel mocht in gaan, zal dit voorstel tot grondruiling den Baad worden aangeboden. Besloten wordt den Baad hiervan in kennis te stellen 5llin<? 11 4ldus wordt besloten, uit totr ng voor Gelet op het advies van houw- en Woningtoezicht, nos.71, b9 en 1 5wordt besloten de aanvragen nos 2/527 en 1/1591 in te willigen, bouwaanvrage no. 2/506 wordt geweigerd. IS-cJ) U' i.v) MJ tl/i l? cJj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 362