NOTULEN Izx BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ...11939 Tegenwoordig de Heeren7Ir....A.A..J.A/isser.,burgemeester D.A».d,e,...Br.ui.(j.n....erL.,H».J.»..Gasille..,.w.e.t]ao.uder.s.<. Secretaris J.« GA ,3.a.t enburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers711t/m71-4 Uitgevoerd Afd. ILAfd. II Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 364