H, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde machtiging wordt verleend. Het kohier straatbelasting 1939 wordt vastgesteld tot een bedrag van 63916,09. De termijnen van invordering worden bepaald op 30 September en 30 November 1939, telkens voor de helft van den aan slag. Aldus wordt besloten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.1 Juni 1939 no.61 wordt besloten de aanvrage no.2/523 in te willigen. lP oJU V 11.1(1 if V t IP

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 366