SU NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS >;:is VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN5....iuai1939 Tegenwoordig de Heeren ....Ml..*.ÏÏ.«A».u*..7i.tó.S.e.I..,-BuxgeHLe e st ex .Bxuij.n .en ii* J.» (jasille.,wetiioudexs.» Secretaris J..»..(z.#.A..».Batexib.U.X.g.«.. Afwezig Afd. It Afd. II Afd. IIIAfd. IV Typ:T.v.d.W. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 7.13.t/m7l.ö..«. Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 368