IA 19 J) BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen op het verzoek wordt gunstig beschikt. Besloten wordt goed te vinden den weg uit te zetten onder voorbehoud, dat geen andere werkzaamheden op den grond zullen worden verricht vó6r dat het Colle ge een plan heeft ontvangen en daaromtrent een be slissing zal hebben genomen. Aan Plekkepoel zal van het niet weder verhuren mede- deeling worden gedaan. u. Omtrent het bouwen zonder vergunning heeft in deze vergadering een onderhoud plaats gehad met den Serst aanwezend Ingenieur. Een verslag omtrent de gehouden besprekingen wordt aan deze notulen gehecht. hieromtrent heelt een bespreking plaats gehad in de- ;e vergadering. Zie aai gehecht verslag. Gelet op 156, 165 2/499 en 1/1547 in te willigen. 2/496 wordt geweigerd. het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. en 166, wordt besloten de bouwaanvragen nos lie bouwaanvrage no. k i'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 36