BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ilans ploita- aesluit l van i jaar ?trek- van J. ^oecing aor het ïgs zijn slagers ad e ring 1na- 1 bevesl i'ebru- szgade- j.1. het toe' aen spijsr i weg Laats 1 daarop ïg van apel bei- ïzricii- insolit.' Ltter schrij-| itewej rgegaaiï rondwan le raid- ver haïr ?onds van net Lge ver* g;ezeld advie-j wordt goedgekeurd wordt goedgekeurd, besloten worut aan J.ülijslagers Sr. een schrijven te richten conform het voorstel van den Voorzitter. Gelet op het advies van houw- en woningtoezicht 15a, 58, 20, 74, 70 en 75, wordt besloten de nos-»| aanvra-4 gen nos.1/1594, 2/526 en 1/1595 in "ke willigen. ■Ge aanvragen nos.1/1456, 2/567 en 2/555 worden ge weigerd «y|j —Am

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 370