NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN x)«A«de Byuljn en ji»«JtfftsilleWethouders. Afwezig t/m7.61 Afd. Typ: ï.v.ü.w. Tegenwoordig de Heeren Ti X. Si..*,.d.Yiss.61,J3.U.X.ge.IIie.e.S.ti.e.x Secretaris De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 372