BESLISSING Afd eeling A AanmerKinqen en No. louden rn het Lks in Het verzoek wordt ingewilligd Lseert ïk. Ls be- ;r gesloten wordt adressant als nx.2$ op deze lijst te uA<i- plaatsen. v unvex- rnet in- c de A ge- kennisgenomen. aan den Eaad zal hiervan medeueeling A worden gedaan. kei een 40,= )er van kennisgenomen. Besloten wordt het wachtgeld over kei y-f, 1959 dit te betalen. h ïg van ïter liesweg Besloten wordt tot wederopzeggens net verzoek in te V oJidi willigen. v :n en ae geen .igen ienigiflg ien tot .or mid- s 't geen vergunning wordt verleend. /ï/sz> n voor r.no rlaan- n een 5 Lletei' -besloten wordt medewerking te verleenen. ne aandacht! i? aJu. van adressanten wordt er op gevestigd dat er reü.e- ning gehouden zal moeten worden met de vereischte 1 goedkeuring van lioogerhand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 376