AL /?2*. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uesloten wordt conform net advies van Oen gemeente- Lu 7?r ontvanger en goed te vinden dat net bedrag van de rVTZjLLL- ontvangsten over 19^0 wordt afgetrokken. i Restitutie wordt over het 2e halfjaar 19^9 verleend. desloten wordt deze aanvrage in te trekken. net kollege besluit ueze kosten voor rekening der gemeente te nemen en een provinciaal subsidie hier-^^ -> j--7 voor aan te vragen. y Aldus wordt besloten. .nldus wordt besloten. V Jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 378