Croni- .ch er luizen dde grond, it no6 worden ■fe'en prijs aden 52e aan- - geves- Zinderr a s an huur ige ver gezeld advie- i van te cpricn- rhuis- fcerrein est raat, ?st sec- Legde BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt 1e. H.Kinderdijk mede te deelen dat het College be reid is de huur te verlengen tot 1 December 195^ 2e. 3.Huigen mede te deelen dat de huur tegen 1 De cember 19p9 wordt opgezegd; )eAan den Baad voor te stellen de woningen af te breken en het perceel als bouwterrein te verkoo- pen de let op het advies van Bouw- en woningtoezichtno 64, 75, p5/91 en 68. wordt besloten de aanvragen no 2/525, 1/1595, 1/958 en 1/1599 in te willigen. Ten aanzien van de aan den heer Van heers verleende bouwaanvrage no.1/1599 merkt wethouder Casille op, dat hij zich hiermede niet kan vereenigen, aangezien naar zijn oordeel geen verbinding dient te bestaan tusschen de garage en het woonhuis, zooals de teeke-- ning aangeeft. Besloten wordt op ken, op grond van 41 en 85 der het bepaalde verordening. dit het verzoek afwijzend te beschik- bepaalde in de artikelen 9-22 alsmede op grond van artikelen 5~5~6 der Zomerhuisjes Bouwverordening in de 1/ k* Js Aanmerkingen v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 386