-1 V? /TU/zs/l \JJi- r de ge- alde ver. sten van gebouw chts doo: nldaan sar niet er ken- n J3innen-ij g tot he lgemeen zen rijamg schaf fine: mogen )p Zon- Dlein derj 'iseert >ek >p richter jn woon- Tevens l het bei r iiouw- ringeren cheiüing e erf ge- ecteur mandant Soest chtJe n dwee r op, dat ienen 20, sub rkoning n arbeid irand- 1 rukking 3 te j beris- BESLISSING Afdeelinq i No. en Aanmerkingen Van de medecieeling is kennisgenomen, ue post ix op de begrooting 1929 en volgende jaren kan mitsdien vervallen. I Zen wijziging van het Reglement zal in voorbereiding worden genomen. kennisgenomen uq toestemming wordt verleend voor een collecte op 3^ 25 Juni 1959- De toestemming wordt verleend. de wethouder van openbare werken, üie van meening is dat voor een strafprocedure in deze geen sprake, is, zal het bezwaar in overleg met den directeur y^j f alsnog regelen. s/L*. ïy prACS' u o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 390