Volg num mer 768 765 770 771 772 77} 774 Afzender of voorsteller Datum Prov .IJtrVer tot bevordering der Hygiëne van Hoe der en Hind te Utrecht-»- notaris Broers te s-dravenhage vV.klein, v.Weede- straat 9, Soest. Directeur van Ge ne entewerken Soestpr -l urne lub J.nuijper, ^.rners: «tr.142, Soest. directeur van C* neentev verken Korte inhoud verzoekt verleening van een subsidie ivoor Let jaar 1940. verzoekt He j .11.Schoen de gestorte waai jborgson ad 288,=, welke wegens het 'niet doorgaan van den koop aan de ge meente vervallen is, wegens bijzondere omstandigheden te willen teruggeven. vraagt vergunning tot plaatsing van jeen lichtbak tegen den gevel van i et perceel van weedestraat 9« De Directeur van Gemeentewerken en de 'Inspecteur van Politie adviseeren tot inwilliging van dit verzoek. stelt voor art.17 ft e narenreglement jte passen, aangez dienst stellen va regelmatig en cna weest is met net tfunctie van chauf vagen. Van Hanen n de toongroep 1 eeld in loon lid 2 van het anb- op u.van Hanen toe ien hij sedert het in n de faecaliënauto fgebroken belast ge- waarnemen van de feur op den vracht- is thans ingedeeld en een chauffeur is groep III. verzoekt vergunning: 1 tot Let houden eener jubileum-uit voering in iiet openluchttheater op 6 Juli a.s. en 2. tot net verknopen van alcoholvrije dranken, chocolade en fruit in een tent Verzoekt hem voor den verkoop van al coholvrije dranken alsnog een verlof of vergunning ingevolge de politie verordening te willen verleenen. brengt nader rapport uit omtrent de verzoeksenriften van k.uverkerk en de diaconie der beu.HervGemeente in zake plaatsing van een reclamebord van liet el "de Boschvijverop hunne terreinen, respectievelijk gelegen na bij het station Soestdijk en de halte Hieuwewe-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 391