kyói yuïjitss V - BESLISSING Afdeelina A Aanmerkingen en No. subsidie net acires den naad mede te deeien, met advies het yJ'g_/f verzoek te behandelen bij de begrooting 1b4C. u-f-f. torte wa&iHjjesloten wordt het eenmaal ingenomen standpunt tot ^ens het I niet terugbetaling van de waarborgsom te handhaven, in de ge-" Hjzonaere zggeven. 1"Z-£)V Lng van Jnet verzoek wordt ingewilligd conform ae adviezen, van net :en en de (eren tot V JU.. V tUi. Let amb- en toe t het in ënauto last ge- n de vracht- edeeld ffeur is eum-uit- eater op .olvrije t in een [besloten wordt de toeslag uit te betalen conform het ambtenarenreglement [liet verzoek wordt ingewilligd IG V van ai rerlof B .itie- ?n ■ent de ork en ■ente ii-- lebord hunne o '«li na- halte IA Jd. jhet verzoek wordt afgewezen, met handhaving van ae xenmaal genomen beslissing. laesloten wordt op beide verzoeken afwijzend te beschijf- <dju j''Dn op grond dat: vult ja. ae borden geplaatst worden vóór üe voorgevelrooilijja; I0, <*e borden de omgeving van Halte h ie uwe weg en sta- ■ion Soestdijk zullen ontsieren-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 392