Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 775 /etliouder Gasille. Korte inhoud deelt de vergadering mede, uat hij een onderhoud heeft gehad met de ge- meentevroedvrouw en het hem gebleken is dat het inkomen van de juffrouw niet hooger is dan /.1000,=. bpreker vraagt of het alsnog mogelijk sou sijn liet inkomen, vooral met het oog op jde toekomst van betrokkene, eenigs- jsins te verhoogen door toekenning van eenige periodieke verhoogingen b.v. ieen verhooging van 200,= te oeta- len in vier tweejaarlijksche verhoo gingen van ƒ.50,=. heslol zondhf schrijd de bei <elbk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 393