BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt aan den Inspecteur van de Volksge zondheid te verzoeken zijn advies uitgebracht bij schrijven de bezo gelijk op van 11 haart i*o. 1533 V ten aanzien va 1 iiging van de vroedvrouw te herzien zoo mo de wijze als door wethouder basille bedoeld

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 394