NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .51939_.. Afwezig .7.1.6. Afd. III Tegenwoordig de Heeren Secretaris .1 '....0—G.r.QQ.t..JL*S. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 396