ui. NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN20.1939- Tegenwoordig de Heeren ...Lr.....A-A...2..Y.i.ss.ar..,.b.ur.g.em.ees.:fc.er., D...A...d.e....Bmi.jn....e.n..H....J^.Gasille..,.wetlio.ud.er.s.. Secretaris J...G..A^Ba±.erLb.UX.g., Afwezig Afd. II Afd. Afd. IV: Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secreta Bevat volgnummers .7.9.1t/m407 Uitgevoerd Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 404