NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 1939 VAN Tegenwoordig de Heeren H...J<.GaS.ille.,.looo-.'burg©mee-St-er Afwezig .40.8. ,425. Afd. III Secretaris De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 412