)e heer van der Plas is bevredigd en verlaat de rergadering. Besloten wordt aan LïejJ.H.lTotten alhier mede te dee ien dat ingaande 1 Juli a.s. de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 420