NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 27Juni VAN 193 9 Tegenwoordig de Heeren H» J.Gfasille tloco~bUTgeiaeester D.A.de Bruijn, wethouder - Secretaris J G.A. Batenburg Afwezig 426 Afd. Afd. II Accoord Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 422