Volg num mer Afzender of voorsteller Daturr m 432 433 434 435 Woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort J.Verdel te Haar lem Voorzitter Best .Vrijw-rBrandw. S'berg en Best. Vr ijwBrandwvan Soest Korte inhoud brengt rapport uit naar aanleiding vai het haar in afschrift toegezonden schrijven van den Inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) dd, 26 Mei 1939, betreffende de bewoning van de woningen Andriessenstraat 7 es 18 van het complex Soesterberg der woningstichting "Ons Belang". verzoekt wegens vertrek, restitutie van het recht voor ophalen van asch ei vuilnis. legt over de ontvangen antwoorden op het aan de in deze gemeente aan de dot toren gericht schrijven, inhoudende het verzoek om mede te deelen of door hen in de buurtschap "Soesterberg" practijk van eenigen omvang wordt uit geoefend [Beslc seph" ceel te So vragen machtiging tot aanschaffing van resp.8 zwart lederen uniformjekkers, afgewerkt met verkoperde brandweer- knoopen a 21,85 per stuk en van 15 lederen jassen voor een bedrag van 323,70. 3p he asil zoeke: Van d goedk 26 Ju: ie Vo oude: verw' ijk trobs te So< gchri bezwat De ge-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 425