/t NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.7 ..Januari193 9 d.A.da. Sxuijn en Ji.J Qaaille,W.e.tiio.ude.rs* Afwezig ,.Mx..Vï-. A-.J Vissexüuxgemeesxer- a= Afd. IIAfd. Afd. IV TypTvdW Tegenwoordig de Heeren J tl jU ftm m, II. .1J Secretaris J..Gr.» A..»Ü.a.t.S.n.b.UI.g.«.. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 7.5.t/m8L4..< Uitgevoerd Afd. li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 42