NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN4 .sluli193.9... Tegenwoordig de Heeren J.A.de Bruijn en J«Gasille Wethouders Secretaris JG.A.Batenburg. Afwezig.VisserBurgemeester Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 450t/m 4.6.9 Uitgevoerd Afd. I I Afd. II Afd. II \:fjjAfd. IV TypvdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 436