/v- /■yU BESLISSING Afdeelinq j A I Aanmerkinqen en No. maanij ;en >uden m be- >nds ider Besloten wordt het wachtgeld over Juni 1939 betalen. Het verzoek wordt ingewilligd. >eert leer 00- der len tijd, >eping ïen zijn, ïef fingf, irpen milit l der heffing Besloten wordt de ontheffing in te trekken. iame het l de ;he- Het betreffende verlof A wordt ingetrokken. A/cV 'olgen^ Burg» tl en Verlof A wordt verleend voor de hiernevens vermelde localiteiten. ~1/<PV6 '8/7 iurg, ad 1. kan op grond van de desbetreffende verordening niet worden verleend; zsve ad 2. toestemming wordt verleend de borden tijdelijk te plaatsen op de navolgende wegen in de gemeente, t.w.: hoek Bosstraat hieuweweg, op het terrein van den heer Insinger, op den Wiekslooterweg bij de brug en op den hoek van de Schoolstraat, Wiek slooterweg; mits deze borden onmiddellijk na af loop van de bijeenkomst worden opgeruimd; ad 3. toestemming hiervoor wordt verleend mits de xcos- ten worden vergoed. Zoowel omtrent de plaatsing der borden, als de verstrek king van drinkwater dient het Bestuur overleg te ple gen met den Directeur van Gemeentewerken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 438