Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 75 76 Directeur van Ge meentewerken, te 3oest Directeur Gemeente iverken. 77 J.L1.0J3reen,med docts.Arts te Huis ter Heide. 78 entraal Verifica tiebureau 79 De Voorzitter. 80 Gemeente-Ontvanger van Soest. 81 Directeur van Ge meentewerken zendt afschrift van de arbeidsover eenkomst die met G.G.A.T.Westhoeve te Amersfoort gesloten is. zendt een berekening van kosten inza- Ke uitbreiding der rioleering aan de Banningstraat vanaf het Chr.Militair Tehuis tot de Batenburglaan. zendt declaratie in voor extra visi te aan den hed.Protestantenbond op 29 -December 1958 inzake onderzoek vap 40 vluchtelingen (kinderen) ad .7,50. deelt mede dat er geen aanleiding be staat de totale vergoeding voor con- tröle-werkzaamheden te verlagen. stelt voor het wachtgeld van J.J. vleurs, gewezen technisch ambtenaar le klasse bij gemeentewerken, met in gang van 1 Januari 1959 te herzien n over het tijdvak van 1 Januari 195- tot en met j>0 April 1944 te bepalen op 2.569,= per jaar. verzoekt het hem uit de gemeentekas verleende vocrsoiot tot het doen van kleine betalingen te willen verhoo- gen tot ƒ.5.000,=. adviseert aan J.Ploor, Julianalaan alhier, een aanschrijving te zenden onf verbeteringen aan te brengen in den schoorsteen van perceel Soesterberg- schestraat 70.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 43