vervolg nr.464. De Wethouder van Openbare Werken deelt mede, dat hij op verzoek van het College oxs<\ onderhoud heeft ge had net den Commandant van de Brandweer, omtrent de vraag of het geen aanbeveling zou verdienen met den verbouw te wachten.In de naaste toekomst zal blijke dat zoowel de dienst van gemeentewerken, als de bran weer meerdere ruimte behoeft zoodat het gewenscht zal zijn te gelegener tijd tot het uitvoeren van ee ruimer plan eener brand, eer-centrale over te gaan. De Commandant heeft zich met een en ander kunnen ve eenigen en met een eenvoudige verbouwing genoegen genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 443