NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.1Juli193 9 If.A.de Bruijn en H. J.G-asilleWethouders Secretaris J.G .A.Batenburg. AfwezigW.A. J..VisserBurgemeester... Typ:T.v.d.W. Tegenwoordig de Heeren Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 470t/m499» Uitgevoerd Afd. I .4,Afd. II Afd. III Afd. IV 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 444