Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 476 477 478 479 480 481 482 483 Commandant XII Afd.Lu.A. Bestuur der stich ting Goed Wonen. Afdeeling Financiën. Directeur van Ge meentewerken, Soest D.van Dijk, Verl- Postweg 100, Soes terberg. Schoonheidscommissie H.de Graaf, Soes- terbergschestraat 34. G.J.A.Bakker Rademakerstraat 25B, Soesterberg. Korte inhoud vraagt toestemming tot het plaatsen van een batterij luchtafweergeschut, op het gemeenteterrein achter de Spar, renlaan. deelt mede, dat de ledenvergadering het voorstel inzake grondafstand voor verbreeding van het voetbalveld verworpen heeft. De Voorzitter en Se cretaris zijn bereid omtrent een en ar; nader toelichting te geven. adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwvereenigingen en -stichtingen verschuldigd over het 2e kwartaal 1939 te bepalen op 2-g$. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 5 Jul: j.1. betreffende den aankoop van een landkaart beklaagt zich over den afvoer van he huishoudwater enz. van het door hem bewoonde perceel. De Directeur van Gemeentewerken deel mede dat deze klacht gegrond is en ad viseert aan den eigenaar der woning, W.A.Pohl te Utrecht, een aanschrijvin te zenden. zendt een overzicht van haar werk zaamheden over het jaar 1938. verzoekt namens het Comité tot aanbid ding van een torenuurwerk voor de in aanbouw zijnde R.K.kerk in Soest-Zuid toestemming tot het houden eener geld inzameling in het tijdvak 17-31 Juli middels het aanbieden van inteeken- lijsten* De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. vraagt vergunning tot het oprichten van een banketbakkerij en het daarin plaatsen van een electrischen oven, alsmede van een klutsmachine en een amandelwrïjfmachinein werking te stei len door een electromotor van P.K-' in perceel Rademakerstraat 25B, kadas' traal bekend sectie E. no.1963. Toestem Beslote; stellen stuur het Col] 10.15 ui Aldus wc ontwerp- Beslotei restitue Besloter te Utree gesteld werken v Het Coll van den Toestemm moet in De vergu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 447