BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen aatsen 3chut de Spar. Toestemming wordt tot wederopzeggens verleend. [A CL. /A lering and balveld c en Se- en en au; Besloten wordt het bestuur van S.E.C. in kennis te stellen van het besluit van "Goed Wonen" en dit be- - v stuur (S.E.C.) uit te noodigen in de vergadering van k het College van Dinsdag 18 Juli a.s. des voormiddags 10.15 uur te willen komen. saldi sn en c het Aldus wordt besloten, conform het hiernevens gevoegd ontwerp-besluit i van 5 Juli ran een Besloten wordt de kosten van de landkaart alsnog te restitueeren. van het >r hem 5n deelt Ls en ad voning, ïhrijving Besloten wordt den eigenaar van de woning, W.A.Pohl „Jjl, te Utrecht, een aanschrijving te zenden, zooals voor- i\ gesteld in het advies van den Directeur van Gemeente-*1 ISII, werken van 7 Juli 1959, nr.24/4. werk- aantir de ia 3t-Zuid ler geld I Julii 3eken- .seert 3k. .chten aarin oven, m een te st®' 1? I5 «K*I kadaH Het College heeft hiervan kennisgenomen en zal hier- van den Raad in kennis stellen. siv. Toestemming hiervoor wordt verleend. De Collecte moet in de week van 24-51 Juli a.s. gehouden worden. /y4-/t T)e vergunning wordt verleend. k'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 448