Wa/ï 2 door lane na- ïgens te Iragen en de ojj, sioensbjj. 'm 1931 ran bet ruit 1925 lig en te i,77 en ;e mogen :ns of in •den in- ffeur- heeft Besloten wordt 10,= per maand in te houden, el aan g van de de hef- ting gen. van de an den 3-comi- an een Leggen velke ehooren^ lan 29a. ïiding skening ibrengefl m de -n 9 dodr in en iijn-opet iuwmuur :en dee :zaamhe Nadat aan H.A.Vos reeds een verlof van een week, te Lj/L rekenen vanaf 6 Juli 1939 is verleend, wordt hem we- derom voor den tijd van een week, en derhalve tot en a met 19 Juli a.s. of zooveel korter als de ziekte /ff-y Jf/i mocht voortduren, verlof verleend. 1 Het ontwerp-voorstel wordt goedgekeurd. Besloten a>-Jj, wordt het voorstel, en het ontwerp-hesluit ter vast- r stelling den Raad aan te bieden. //2^> J Kennisgenomen. Besloten wordt den houder van dezen hond, K.van der V cu\ Zouwen zoo spoedig mogelijk aan te schrijven den onder zijn opzicht staanden hond vast te leggen of, indien het dier losloopt, van een muilkorf te voorzien, een en ander op grond, dat hij gevaarlijk wordt geacht. Besloten wordt deze jaarrekening den Raad ter voor- loopige vaststelling aan te bieden. f Besloten wordt conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken vergunning te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 458