NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Tegenwoordig de Heeren Mr «W.A. J.Visserburgemeester Afwezig VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 18J U X i1939». Accoord De Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 464